English summary
-
Připojené soubory:
Měření kvality psychiatrické péče
Parlament ČR, 8. března 2007
 
Revize farmakoekonomické analýzy
Tak jako u klinických studií, tak i u farmakoekonomických analýz je třeba prověřovat, jak solidní důkazy přináší a za jakých podmínek je možno se výsledky studie řídit v reálné praxi. Tato práce ukazuje, jak jednoduchým způsobem odhalit většinu problémů analýz a v závěru nabízí dostupnou literaturu.
 
Farmakoekonomika: Analýza senzitivity, tornado diagram a PSA.
Analýza senzitivity a její význam ve farmakoekonomice.
 
Zdravotní pojištění a zdravotní pojišťovny v ČR
Přednáška pro posluchače FAF CUNI Hradec Králové, 2010
 
Spotřeby léků v ČR
Přednáška pro praktické lékaře, Milovy 2010
 
Lékové limity pro lékaře a jejich česká "specifika"
Přednáška pro praktické lékaře Milovy 2010
 
Lze v ČR zavádět ambulantní pozitivní seznamy léků?
Přednáška na konferenci DURG České Budějovice 2010
 
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ČR
Přednáška pro posluchače Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, 12. listopadu 2010
 
Léková politika 2010 pro revizní lékaře zdravotních pojišťoven
Prezentace na kurzu Novinky revizního lékařství, IPVZ 30.11.2010
 
Ochota platit ve farmakoekonomice
Hranice ochoty platit v dané zemi za léky a jiné zdravotnické technologii je důležitým faktorem pro přístup nových technologií do systému úhrad. Tato prezentace poskytuje přehled dané problematiky s důrazem na situaci v ČR.
 
Co jsou to dohody typu Risk sharing?
Při vstupu zcela nové léčebné technologie (léku) na trh nemohou být známy jejich přínosy do všech podrobností. Důkaz o jejich účinnosti se často opírá o jednu nebo dvě studie s placebem. Plátci (v ČR zdravotní pojišťovny) se obávají, že vynaložené peníze nepřinesou jejich pacientům předpokládané přínosy, rozhodnutím o úhradě vstupují do určitého rizika. Risk-sharing (sdílení rizik) jsou metody, jak toto riziko zmenšovat a sdílet s výrobcem nového léku.
 
© Copyright DrugAgency, a.s. Omnet Webdesign 2006