English summary
-
Připojené soubory:
Léková politika ČR v roce 2006
Prezentace: Škola veřejného zdravotnictví, IPVZ, 22. listopadu 2006
 
Farmakoekonomika v praxi
Prezentace: Edukační semináře EDUKAFARM, podzim 2006
 
Podpora účelného předepisování antibiotik: Je třeba zohlednit věk pacientů?
Prezentace: 5. Slovensko-?eská konferencia revízneho lekárstva, Banská Bystrica, 25. - 27. ?íjna 2006
 
Stáhnout
Stručný nástin, jak by bylo možno v ČR systematicky podporovat preskripci ATB
 
ISPOR Filadelfia 2006: Trendy v lékové politice USA, Pozitivní lékové seznamy, Léky nevhodné ve stáří
Prezentace: 5. Slovensko-česká konferencia revízneho lekárstva, 25.-27. říjen 2006, Banská Bystrica
 
Prokeš, Švihovec: Problémy lékové politiky v České republice
Přednáška prezentována na konferenci Národní program antibiotické politiky, 14.5.2007 Nemocnice Na Homolce
 
Přehled odborných prací popisujících ATB preskripci v ambulantním sektoru
Jedná se jednak o studie popisné a dále studie intervenční, kdy bylo zkoumáno, nakolik je určitá metodika podpory účelné preskripce antibiotik efektivní.
 
Podpora účelné farmakoterapie v Evropě a v ČR
Přednáška pro studenty medicíny FVL UK v Praze 19. dubna 2012
 
© Copyright DrugAgency, a.s. Omnet Webdesign 2006