English summary
-
Připojené soubory:
Lékové interakce. Seminář pro 4. ročník FAF CUNI Hradec Králové, březen 2007
 
Lékové interakce u diabetik? v ?R.
Předneseno: Diabetologické celostátní sympozium, Hradec Králové, 7. června 2008
 
Hodnocení klinického významu nežádoucích lékových reakcí včetně lékových interakcí.
Předneseno během semináře Bolest, Český Krumlov, 16. - 17. května 2008
 
Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, nesteroidních antiflogistik a paracetamolu
Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, nesteroidních antiflogistik a paracetamolu
 
Odborný článek-review: Identifikace potenciálních lékových interakcí v klinické praxi
Tento přehledný článek podává stručný přehled studií, které se zabývají identifikací a vyhodnocováním potenciálních lékových interakcí zejména v ambulantní klinické praxi.
 
Serotoninový syndrom
Souhrnná informace o méně časté, avšak nebezpečné lékové interakci.
 
NSA+Furosemid+ACE-inhibitor m?že způsobit renální selhání
 
Lékové interakce antiepileptik
V této prezentaci jsou v obecné části popsány obecné základy problematiky a poté ve speciální části jsou popsány nejdůležitější interakce antiepileptik.
 
Potenciální lékové interakce warfarinu, NSA a kardiak pojišt?nc? VZP ve dvou krajích ČR
Ve dvou krajích VZP ČR zjišťovala výskyt potenciálních lékových interakcí warfarinu, NSA a kardiak. Tento soubor obsahuje informace o nejčastějších takových interakcích, které byly zjištěny.
 
Potenciální lékové interakce VZP - vliv intervence VZP na preskripci
Po zjištění frekvence potenciálních lékových interakcí warfarinu, NSA a kardiak byly provedeny edukační intervence. Tento soubor ukazuje, jakým způsobem se změnila preskripce lékařů Královéhradeckého a Středočeského kraje v roce 2011 oproti roku 2010.
 
© Copyright DrugAgency, a.s. Omnet Webdesign 2006