English summary
-

Kontrolní modul lékových interakcí DrugAgency, a.s.

Na zakoupeném CD jsou dva odlišné programy:

1) Kontrola preskripce: Kontrolní modul lékových interakcí DrugAgency a.s. slouží:

- k identifikaci lékových interakcí v preskripci určitého pacienta, přičemž zjištěné inteakce jsou utříděny podle klinické závažnosti,
- k poskytnutí detailních informací o jednotlivých interakcích při splnění všech kritérií medicíny založené na důkazech.

V kontrolním modulu zdravotnický pracovník do formuláře vpisuje názvy léčivých přípravků,  které konkrétní pacient užívá.  Zjistí-li program interakci, na obrazovce se automaticky objeví čára spojující názvy obou léků. Zároveň je poskytnuta informace o závažnosti interakce. Pokud chce uživatel získat podrobné informace o interakci, zaklikne oba konce čáry spojující názvy obou léků, a poté klikne na ikonku knihy. Popis struktury informace je uveden v informaci o knižním modulu.

Seznamy léků jednotlivých pacientů je možno ukládat na disk, opět se k nim vracet a aktualizovat.
Jak základní seznam léků, tak i informace o interakcích je možno posílat v elektronické podobě jiným zdravotnickým pracovníkům např. e-mailem (typicky při komunikaci lékař - lékárník) a je možno je i tisknout.

2) Vzdělávací modul

Kromě kontrolního modulu je na každém CD-ROMu instalován i Vzdělávací modul, který obsahuje plný text učebnice Kompendium lékových interakcí DrugAgency, a.s..  Je důležité, aby se v tomto čtenář seznámil s tím, jak elektronickou publikaci užívat a aby si zopakoval své znalosti z farmakologie, potřebné k porozumění a správnému vyhodnocení odborných informací, které publikace v obou modulech obsahuje.

Připojené soubory:
Ukázka, jak program pracuje
Po stažení souboru získáte informace, jak se modul Kontrola preskripce obsluhuje a jak pracuje.
 
© Copyright DrugAgency, a.s. Omnet Webdesign 2006