English summary
-

Expertní modul lékových interakcí DrugAgency, a.s.

Expertní modul lékových interakcí DrugAgency, a.s. byl historicky první elektronickou publikací našeho programu lékových interakcí. Po zadání názvu léčivé látky uživatel zjistil, s jakými jinými účinnými látkami konkrétní lék interaguje. Po zadání druhé, interagující látky pak čtenář získal podrobnou informaci o lékové interakci (tak jak popisujeme v Knižním modulu). 
Vzhledem k tomu, že uživatelé dávají přednost Kontrolnímu modulu, který umožňuje současné zadání více léků (nejlépe celé preskripce konkrétního pacienta), v současné době tento modul běžně nenabízíme, i když by jej s výhodou využil každý odborník, který se problematikou lékových interakcí zabývá (např. autor odborné publikace na určité lékové téma, kde hodlá podat též informaci o lékových interakcích dotyčných léků). Na konkrétní žádost jsme připraveni Expertní modul lékových interakcí DrugAgency, a.s. individuálně vyrobit.

 

© Copyright DrugAgency, a.s. Omnet Webdesign 2006