English summary
-

Produkty a ceny

Kontrolní modul lékových interakcí VADEMECUM DrugAgency, a.s.:

cena 3 000,- Kč včetně DPH (bez poštovného a balného).
Cena každoroční aktualizace - 1 200,- Kč včetně DPH (bez poštovného a balného). Tato zvýhodněná cena platí po zaregistrování čísla zakoupeného CD v sekci "Registrace uživatelů" a objednání na oppeltova@drugagency.cz.
CD-ROM je určen pro jednotlivé lékaře, lékárníky nebo jiné odborné pracovníky ve zdravotnictví. CD obsahuje program spustitelný z libovolné CD mechaniky a lze ho zároveň instalovat na jediný zvolený počítač.
Obsahuje následující služby:
Kontrola preskripce vyhledává lékové interakce v seznamu léků, které konkrétní pacient užívá, a poskytuje o zjištěných interakcích podrobné údaje splňující veškerá kritéria medicíny založené na důkazech.
Vzdělávací modul obsahuje dvě části:
1. Obecnou část, kde je podrobně vysvětlená obecná problematika lékových interakcí, návod jak pracovat s elektronickou publikací, princip třídění lékových interakcí, mechanismy lékových interakcí (včetně tabulek substrátů, induktorů a inhibitorů isoenzymů cytochromu P-450). Jsou zde též vysvětleny základní farmakokinetické parametry, které jsou v popisu jednotivých lékových interakcí užívány. 
2. Ve speciální části lze nalézt lékové interakce podle jednotlivých léčivých látek.
Instalace z CD na pevný disk je možno provést pouze na jednom počítači. Spouštění z CD mechaniky je možno provádět na více počítačích.
Upozornění: Informace o lékových interakcích se dynamicky mění. CD Vademeka lékových interakcí DrugAgency, a.s.  má platnost po dobu 1 roku. Plní funkční však po zakoupení bude 18 měsícíc, poté je třeba používat aktualizovanou verzi. Cena aktualizace činí 1 000,- Kč bez DPH a je platná pro všechny uživatele, kteří se zaregistrovali na našich internetových stránkách. Věříme, že chápete nezbytnost aktualizace údajů.

Lékové interakce DrugAgency, a.s. :

Speciální formy aplikací jsou určeny pro nemocnice, polikliniky a jiná větší zdravotnická zařízení, dále též pro zdravotní pojišťovny a jiné instituce, nejčastěji v provedení:
Síťová verze bez poskytnutí otevřené databáze
Síťová verze s poskytnutím otevřené databáze, což umožňuje ve vlastní databázi zjišťovat výskyt lékových interakcí včetně statistických vyhodnocení.

Ceny těchto speciálních produktů se řídí počtem jednotlivých pracovišť, která budou síťovou verzi programu používat. I v tomto případě platí, že program je třeba každoročně aktualizovat a že ceny za aktualizaci jsou nižší.

© Copyright DrugAgency, a.s. Omnet Webdesign 2006