English summary
-

Vážení návštěvníci, vítejte v roce 2016. V současné aktualizaci máme již 27606 záznamů lékových interakcí, z toho 18324 interakcí významu 3 a více (interakce klinicky významné). Kromě zadávání nových interakcí přehodnocujeme i interakce již zapsané, a to například interakce, kdy dochází k prodloužení intervalu QT a zvýšení rizika potenciálně fatální arytmie torsade de pointes. Nedávno jsme též aktualizovali interakce warfarinu s antibiotiky (viz text na úvodní straně našeho webu).

© Copyright DrugAgency, a.s. Omnet Webdesign 2006