English summary
-

Státní ústav pro kontrolu léčiv: www.sukl.cz
S touto adresou by měl být detailně seznámen každý lékař, který předepisuje léky, i každý farmaceut.
Kromě jiného zde lze získat i Farmaceutické informace www.sukl.cz/farmaceuticky-prumysl.

Česká lékařská společnost J.E.Purkyně: www.cls.cz
Seznam doporučených postupů ČLS JEP: www.cls.cz/seznam-doporucenych-postupu

Další organizace:
Česká lékařská komora: www.lkcr.cz
Česká lékárnická komora: www.lekarnici.cz
EDUKAFARM: www.edukafarm.cz/
Vzdělávání v oblasti OTC a Rx léků, určeno zejména pro lékaře a farmaceuty
VZP ČR: www.vzp.cz

Výrobci léčiv

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu: www.aifp.cz
Česká asociace farmaceutických firem: www.aff.cz
PACE: www.pace.cz
Program kontinuálního vzdělávání farmaceutů

Zahraniční adresy
British National Formulary: www.bnf.org
Poskytuje nezávislé informace o lécích, vstup je bezplatný, při prvém vstupu je třeba pouze vyplnit registrační formulář.

ESAC: www.esac.ua.ac.be
Poskytuje informace o preskripci antibiotik v jednotlivých zemích Evropy.

EARSS: www.rivm.nl/earss/
Poskytuje informace o rezistenci mikrobů na antibiotika.

EURODURG: www.pharmacoepi.org/eurodurg/?CFID=29543158&CFTOKEN=41706263

Jedná se o mezinárodní organizaci European Drug Utilization Research Group, která se zabývá výzkumem užívání léků, který je prováděn za účelem zlepšení preskripce léů (např. rozbory preskripce). Jedná se o sdružení zdravotnických profesionálů nezávislé na podpoře výrobců léčiv. Webové stránky EuroDURGu jsou umístěny na stránkách ISPE, tedy International Society for Pharmacoepidemiology: www.pharmacoepi.org/about/index.cfm

© Copyright DrugAgency, a.s. Omnet Webdesign 2006