English summary
-

Dotazy k lékovým interakcím

Vážení návštěvníci našich stránek,
rubrika „Dotazy" byla původně zavedena pro lékaře a lékárníky. Díky rozšíření našeho
programu Kompendium lékových interakcí mezi zdravotnické profesionály dotazy zasílají
pouze laičtí návštěvníci našich stránek. V poslední době jsou dokonce dotazy směřovány na
zcela jinou problematiku než jsou lékové interakce. Z těchto důvodů

ČINNOST NAŠÍ RUBRIKY POZASTAVUJEME.

I když by během měsíce na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR měl začít
fungovat určitý program pro identifikaci lékových interakcí, pacientům doporučujeme, aby se
s dotazy obraceli především na své ošetřující lékaře nebo na lékárníky, značná část již
program lékových interakcí využívá. Pro získání informací o lécích pacientům slouží
především příbalový letáček, který je součástí každého balení léku. Na našich stránkách
nabízíme cestu, jak po internetu získat všechny příbalové letáčky léků obchodovaných v ČR
v kapitole Informace o lécích / Získejte podrobné informace o lécích. Podobně mohou získat
Souhrn údajů o přípravku zdravotničtí profesionálové.

 Odpověď na některé dotazy najdete na www.sukl.cz - viz naše stránka Informace o lécích -> Získejte podrobné informace.

Vážení návštěvníci, těšíme se, že se spolu setkáme při jiných příležitostech a že i nadále
budete využívat další informace, které na našich stránkách poskytujeme.
S pozdravem
Kolektiv DrugAgency, a.s.

© Copyright DrugAgency, a.s. Omnet Webdesign 2006